Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl

Przedszkole Nr 156 posiada w swojej ofercie następujące zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:
1. Język  angielski - zajęcia  prowadzone są w formie gier i zabaw z  elementami muzyki, nauką piosenek, rymowanek. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, bajki w języku angielskim, plakaty, pacynki. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
2. Rytmika - zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na różne elementy muzyki, szczególnie  kształtowanie  poczucia rytmu, naukę piosenek, podstawowych kroków. Zabawy z akompaniamentem pomagają w poznawaniu różnych zjawisk muzycznych, usprawniają poszczególne części ciała i doskonalą koordynację ruchową i estetykę poruszania się. Zabawy ruchowe wykorzystujące kroki taneczne są doskonałymi ćwiczeniami wstępnymi do nauki tańców. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
3. Gimnastyka korekcyjna - jest skierowana głównie do dzieci nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego,  u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu stanowią ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki.  Uwzględniają one zadania, które umożliwiają dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzą motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone przyczynią się do osiągnięcia „gotowości szkolnej”.

Dziecko powinno zrozumieć sens i cel stosowanych ćwiczeń i zabaw korekcyjnych, które mają nie tylko rozwijać potrzeby ruchowe, ale także stanowić źródło wiedzy o sposobach i formach samodzielnego usprawniania się, a każda wada wymaga odrębnych ćwiczeń.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe.
Są to zajęcia dobrowolne oraz bezpłatne.
Pokaż informacje o artykule