Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Dyrektor
mgr Mariola Drzewińska
Dyrektor Przedszkola nr 156 od 1.09.2005 r.
Telefon: 22 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
p156@edu.um.warszawa.pl

Kierownik administracyjno-gospodarczy
Urszula Bucholc
e-mail: sekretariat156@wp.pl
 
Struktura Organizacyjna  
 
- Dyrektor Przedszkola
- Rada Pedagogiczna - 14 nauczycieli w 6 oddziałach
- Rada Rodziców - przedstawiciele każdej z grup
- Kierownik administracyjno-gospodarczy
- Sekretarka
- Logopeda
- woźna oddziałowa – 6
- kucharka
- pomoce kucharki - 2
- szatniarka
- dozorcy - 2

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie,
ul. Al. Jerozolimskie 32.
 
Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa,
Wydział Edukacji i Kultury dla Dzielnicy Targówek
ul Kondratowicza 20
 
 

Pokaż informacje o artykule