Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Godziny pracy

Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 06.30 - 17.00

 W tych godzinach odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela, działania podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną, zdodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 
Realizacja procesu edukacyjnego w naszej placówce ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 6.30 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia poranne, praca w małych zespołach, sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane, inspirowane przez nauczyciela, współudział dzieci w przygotowaniu materiałów do zajęć, czynności sanitarno – higieniczne;

8.15 – 8.30 czynności porządkowe, mycie rąk, nakrywanie do stołu;

8.30 – 9.00 śniadanie;

9.00 – 9.30 zajęcia edukacyjno – wychowawcze z całą grupą uwzględniające aktywność dzieci (inspirowaną, kierowaną, spontaniczną);

9.30 – 10.20 zabawy swobodne, zabawy dydaktyczne, artystyczne, prace porządkowe po zakończeniu zajęć;

10.20 – 11.45 pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy swobodne w ogrodzie, obserwacje przyrody;

11.45 – 12.00 powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne, nakrywanie do stołu;

12.00 – 12.30 obiad (zupa i drugie danie);

12.30 – 14.30 odpoczynek, zajęcia relaksacyjne (słuchanie muzyki, czytanych przez nauczyciela bajek, opowiadań; praca indywidualna bądź z grupą – np. kontynuacja działań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych; gry i zabawy dydaktyczne; zabawy dowolne; zajęcia dodatkowe; spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

14.30 – 14.45 przygotowanie do podwieczorku; czynności higieniczno – sanitarne

14.45 – 15.00 podwieczorek

15.00 – 17.00 zabawy inspirowanie przez nauczyciela, zabawy ruchowe, swobodna działalność dzieci, prace porządkowe w sali, utrwalanie wierszy i piosenek, rozchodzenie się dzieci do domów.

Pokaż informacje o artykule