Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Godziny pracy

Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 06.30 - 17.00

 

W tych godzinach odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela, działania podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną, zdodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 
Realizacja procesu edukacyjnego w naszej placówce ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.

 

Pokaż informacje o artykule