Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl

 

Przedmiot działalności         
 
Przedszkole Nr 156 jest Przedszkolem publicznym, które:
 
prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej,
realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego,
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godz. dziennie,
przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostepności,
dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje pedagogiczne.
Pokaż informacje o artykule