Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl

 

BIURO RADY Miasta Stołecznego Warszawy Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 Warszawa 134, skr. poczt.35 jako załącznik nr 54 do Uchwały Nr XXX/639/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVII/865/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 września 2004 roku ustanowiło AKT ZAŁOżYCIELSKI PRZEDSZKOLA  w brzmieniu:

Przedszkole Nr 156 w Warszawie, ul. Żuromińska 2a

Wiceprzewodniczący Rady m. st. Warszawy Mirosław Sztyber

Warszawa, dn. 4.XI.2004

Pokaż informacje o artykule