Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Rejestry, ewidencje, archiwa => Rejestry

Rejestrów  zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
W Przedszkolu nr 156 prowadzi się następujące rejestry:

1. Dzienniki zajęć 
2. Ewidencja akt osobowych pracowników 
3. Rejestr aktów i zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 
4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 
5. Rejestr zarządzeń wewnętrznych 
 6. Zestaw programów wychowania przedszkolnego 
 8. Rejestr pracowników 
 9. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
10. Ewidencja czasu pracy 
11. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 
12. Księgi inwentarzowe 
13. Archiwum dokumentacji przedszkola 
14. Rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
15. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
16. Rejestr pracowników
17. Rejestr inwestycji i remontów w przedszkolu (książka obiektu budowlanego)
18. Ewidencja pieczęci i pieczątek
19. Księga wyjść służbowych,
20. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień

 

Pokaż informacje o artykule