Loading ....
Przedszkole nr 156 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 156 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żuromińska 2a
03-341 Warszawa
tel/fax: (22) 811 42 52
e-mail: przedszkole156@wp.pl
strona: przedszkole156.waw.pl
Strona główna => Majątek przedszkola => Wyposażenie
Przedszkole nr 156 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy i nie posiada osobowości prawnej.
Nieruchomości i mienie przedszkola stanowią własność m. st. Warszawy.
Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
Pokaż informacje o artykule